Stigar. Senderos. Dikter från Centralamerika. Poesía de Centroamérica

I den här samlingen möter vi 18 kvinnliga poeter från Centralamerika, representerade med två dikter var.
Urvalet har gjorts av poeten Luz Lescure från Panama som också tagit initiativ till att boken kommit till.
Lescure pekar i förordet på de särskilda svårigheter som kvinnliga poeter har: "Förutom att vara dotter, mor, kvinna, älskarinna, följeslagare, yrkeskvinna, tillkommer en strävan efter att bli accepterad i samhället som kvinna - med andra ord med en känslighet och men den aning galenskap som gudarna präglat oss med när vi kom till den här världen."

Boken bjuder på poesi skriven utifrån ett starkt kvinnligt perspektiv, med nutidens och historiens våld i Centralamerika som en mörk bakgrund.

Följande poeter finns representerade: Alejandra Castro, Ana Istarú och María Montero (Costa Rica), Claribel Alegría, Dina Posada och Silvia Elena Regalado (El Salvador), Margarita Carrera, Carmen Matute och Luz Méndez de la Vega, (Guatemala), Amanda Castro, Alejandra Flores och Helen Umaña (Honduras), Gioconda Belli, Vidaluz Meneses och Daisy Zamora (Nicaragua) samt Elsie Alvarado de Ricord, Bertalicia Peralta och Consuelo Tomás (Panama).
Förordet har skrivits av den salvadoranske författaren Manlio Argueta.
Eva Stenvång

Anmärkning 

Rec. Karavan 2003:4, s 55