Ett andra hjärta hade fötts mellan mina ben

Översättare:
Utdrag ur roman

Anmärkning 

s 19 Nedjma [pseud för arabisk författarinna] [Badras barndom ; Lyckan. Två texter ur romanen Mandeln.]

Förekommer i 

Beställ en kopia

Du kan beställa en papperskopia av verket genom Världsbibliotekets artikelservice.