Benin

1931–2015
Förutom dramer, romaner, litterära essäer och bönböcker har han givit ut en serie på hittills sju korta vetenskapliga men lättillgängliga framställningar...