Eileen Chang

Tidskriften Karavan följer upp sitt sommarnummer med en litteraturkväll på temat Eileen Chang (1920-1995), den kinesiska författare som på sin tid gjorde sig känd som en stilistiskt och psykologiskt raffinerad skildrare av urbana kvinnor, deras kärleksrelationer och ofta tragiska öden i ett patriarkalt klassamhälle. I sina noveller zoomar hon in medelklassen i Shanghai och Hongkong på 30- och 40-talen, under en historiskt omvälvande tid märkt av krig, kolonialism och japansk ockupation.