Freeman's : Den nya litteraturens framtid

Redaktören John Freeman var flitig samtalsledare på bokmässan i Göteborg. Bokförlaget Polaris släppte fjärde utgåvan av Freeman's på svenska, och siktar på att översätta ett nummer årligen. Vi bjuds på texter.