María Teresa Andruetto Hans Christian Andersen-pristagare

Den argentinska författarens böcker är djupa och poetiska verk, skriver jurýn.