Rum för poesi och översättning

Att översätta förbjudna röster, Att ge ut översatt lyrik, Hur kan vi skapa en verkligt universell litterär kanon? och hur ser det ut för de översatta barnböckerna i Sverige just nu? Det är några av de spännande ämnena som tas upp i Rum för poesi och översättning på Bokmässan i Göteborg