Vill du förstå den postkoloniala debatten?

Varför inte delta i en bokcirkel? Eller starta en egen! Några tips i Stockholm i vår: Tidskriften Karavan erbjuder studiecirkeln Sydasiatiska stämmor.  Tre cirklar på ABF fokuserar på:
x Mellanöstern, Nordafrika och Indien
x Zimbabwe, Nigeria och Kenya
x Den postkoloniala litteraturens tematik
Verken spänner från kolonialtiden till vår samtid för att kunna diskutera hur kolonialismen och postkolonialismen påverkat och fortsätter påverka vår globala värld. Teoretiska texter kommer att blandas med litterära verk. Genom nedstamp i olika tider, länder och erfarenheter läser vi oss till en större förståelse för dagens samhällsutmaningar och förtryckande strukturer.

I Världsbiblioteket i Solidaritetshuset hålls sedan många år öppna bokträffar, där man läser afrikanska författare