Ana Istarú

Även känd som: pseudonym för Ana Soto Marín * 1960

Ana Istarú är en kontroversiell poet, vars kvinnliga och ibland starkt erotiska poesi av och till retar gallfeber på delar av läsekretsen. Det är inte feministiskt inriktad poesi hon skriver, snarare är det den fria självständiga kvinnans kärlek och förmåga att skapa nytt liv som många dikter handlar om. Ana Istarú debuterade 1989 med diktsamlingen La muerte y otros efímeros agravios, följd av La estación de fiebre (1993), Verbo Madre (1995) och Raíces del aire (1996). Istarú har också skrivit teaterpjäser, bland andra Baby Boom en el paraíso (1996) och Hombres en escabeche (2000). Representerad med två dikter i den tvåspråkiga antologin Stigar. Senderos. Dikter från Centralamerika. Poesía de Centroamérica (Kungliga biblioteket 2003). Eva Stenvång