Helena Bani-Shoraka

Doktor i iranska språk, driver forskningsföretaget Bani Interlingua.