Margarita Carrera

* 1929

Margarita Carrera är ett känt namn i Guatemala. Hon var på många sätt en pionjär; bl a var hon den första kvinna som utexaminerades från den litteraturvetenskapliga institutionen vid San Carlos-universitetet i Guatemala City. Året var 1957. Hon var också den första kvinna som valdes in i Guatemalas akademi.

Hennes första diktsamling utkom 1951, Poemas pequeños. Nästa bok, Poesías, gavs ut 1957 och följdes av Desde dentro (1964) och Poemas de sangre y alba (1969). År 1970 skrev hon diktsamlingen Mujer y soledades, men det dröjde till 1982 innan den slutligen trycktes. Diktsamlingen Del noveno círculo, som utgavs 1977, har kallats för hennes personliga manifest och består av ett poem i fyra delar där Carrera på ett självutlämnande sätt analyserar sig själv, sitt liv, sina passioner och sin poesi.

Bland hennes senare diktsamlingar kan nämnas Signo XX (1986), Sumario del olvido (1994) och Antologia personal de poesia (1998). Hennes första roman utkom 2002: En la mirilla del jaguar. Margarita Carrera har också skrivit en lång rad essäer, bl a en om den argentinske författaren Borges.

Representerad med två dikter i den tvåspråkiga antologin Stigar. Senderos Dikter från Centralamerika. Poesía de Centroamérica (Kungliga biblioteket 2003).

Eva Stenvång