Molara Ogundipe

Även känd som: Molara Ogundipe-Leslie * 1940 i Lagos, Nigeria

Molara Ogundipe är litteraturkritiker, akademiker, redaktör, essäist, kolumnist och interaktiv poet som skapat sig ett alldeles eget framställningssätt och är vida spridd poet genom antologier.
Ogundipe har varit gästlärare i vid Leeds universitet, England och är en framstående forskare i litteraturteori, Afrikastudier liksom postkoloniala studier. och föreläser regelbundet vid akademiska och andra konferenser och symposier, konsult och samhällsvetare.

Hon är även en av pionjärerna bland de ledande afrikanska gestalterna inom feminism, kvinno- och genusforskning och aktivism.

1986 nominerades hon av Nigerias federala regering till att bli en nationell ledare för social mobilisering för att aktivera nationell och demokratisk medvetenhet genom politik, utbildning och kultur i förberedelser för civilt styre.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Novell. Förekommer i Kärlek x 21.
Joko, dekanus vid universitetet har ett barn med Kole, som är professor men gift. När han dör blir hon och dottern inte inbjudna till hans begravning, trots att de enligt yorubatraditionen är släkt.