Ossie O Enekwe

* 1942

Ossie OEnekwe har utbildats i USA och Nigeriaoch undervisatvid University of Nigeria. Han har arbetet med en avhandling om ibofolkets teatertraditioner. [ur Antologin Pytonormens dilemma, författarpresentation]

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.