Rounke Coker

* 1962

Rounke Coker föddes 1962 i ett blandäktenskap
i Lagos. Hon lever nu i England där hon
bland annat nedtecknat en Yoruba folksaga.

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.

Novell. Förekommer i Kärlek x 21.
En ung studentska förälskar sig handlöst i Ojo, en charmig universitetslärare, som hon lär känna genom vänner. Han är uppvuxen på landet och lär henne stolta yoruba traditioner. Kärleken blommar...