Trilochan

* 1917 † 2008

Trilochan var en av de viktigaste hindipoeterna under andra hälften an 1900-talet. Debuterade 1945 med diktsamlingen Dharti. Utgav tretton diktsamlingar. Hans dikter är rotade i en tradiotionell lantlig bakgrund med byliv och jordbruk, samtidigt som de är modernistiska till sin form, berättande och visionära.

I hans hindi finns många inslag från andra närliggande indiska språk. Han levde ett vagabonderande liv i unga år, och fick på det viset en bred erfarenhet av olika språk och levnadsförhållanden.

På Dehli universitet kom han senare att arbeta med att sätta samman orböcker. Trilochan anses ha introducerat sonetten i hindipoesin. Har även utgivit prosa och essäsamlingar.

Text från Karavan 2009:3 

Dikter, noveller, essäer, utdrag, m.m.