Vicente Huidobro

* 10 januari 1893 i Santiago, Chile † 2 januari 1948 i Cartagena, Chile

Vicente Huidobro räknas till de främsta 1900-talspoeterna i Chile. Men till skillnad från bl a Pablo Neruda och Gabriela Mistral var han inte särskilt populär, snarare tvärtom. I litterära kretsar var han länge kontroversiell. En del uppskattade hans dikter, andra tog t o m avstånd ifrån dem och hans idéer om den s k kreationismen. Denna -ism var hans egen skapelse, som förskaffade honom mycket uppmärksamhet och många lärjungar i Europa. Kreationismen gick enkelt uttryckt ut på det poetiska skapandet skulle utgå ifrån ordens och fantasins totala frihet.

Huidobro kom från en rik överklassfamilj i huvudstaden Santiago där han studerade och startade sin första tidskrift: Musa Joven (1912). Mellan 1912 och 1914 gav han ut sina första fyra böcker, bl a Ecos de alma (1912).

Universitetsstudier intresserade honom föga och han behövde inte bekymra sig om försörjningen. Så istället reste han 1916, mitt under första världskriget, till Paris. Där blev han snart en i det litterära och konstnärliga avantgarde dit bl a Apollinaire hörde. Under denna tid utgav han flera diktsamlingar på franska, bl a Tour Eiffel. Han vistades senare i Madrid där var redaktör för tidskriften Madrid Ultra som utkom 1921-22.

Efter hemkomsten till Chile 1925 engagerade han sig politiskt. Tillsammans med studenter och militärer bildade han Acción Revolucionaria och ställde upp som kandidat i presidentvalet. 1926 återvände han till Europa och vistades sedan tidvis där, tidvis i Chile. Han upplevde såväl inbördeskriget i Spanien som andra världskriget, det sistnämnda som krigskorrespondent.

1945 återvände han till Chile för gott. Huidobro var en oerhört produktiv författare, som förutom sina böcker skrev dikter, teaterstycken och mycket annat som publicerades i olika tidskrifter. Hans kanske mest kända verk är långdikten Altazor, som egentligen tillkom 1919 men utgavs i omskrivet skick 1931.

Externa länkar