Bok, skrifter 2019-02-01 Yang Lian Rámus förlag 2019 Kina
Exilen är ett återkommande tema i Yang Lians poesi, som sömlöst rör sig mellan den klassiska kinesiska dikten och västerländsk modernism. Poesin som en bro mellan kulturer och ett gemensamt språk för...