Ett lyckligt spökes anteckningar

Översättare:
Poesi Kina

Exilen är ett återkommande tema i Yang Lians poesi, som sömlöst rör sig mellan den klassiska kinesiska dikten och västerländsk modernism. Poesin som en bro mellan kulturer och ett gemensamt språk för dem. Ett lyckligt spökes anteckningar är ett urval från fyra av Yang Lians centrala diktsamlingar

Förlagsinformation