Bok, skrifter 2011-04-09 José María Arguedas Nordan 1983 Peru
Ett representativt urval noveller, sammanlagt tio stycken, skrivna mellan 1935 och 1967. Arguedas berättar om indianernas liv, om våldet, grymheten och förtrycket men också om den natur som indianerna fann besjälad. I...
Bok, skrifter 2011-04-09 Antonio Skármeta Nordan 1983 Chile
I denna novellsamling skildrar Skármeta människor från medelklassen och samtidigt några av de problem som Chile ställdes inför under Allendetiden. Samlingen är indelad i tre avsnitt, vart och ett med sin...