Utstött

Nordan 1983
Översättare:
Novellsamlingar Peru

Ett representativt urval noveller, sammanlagt tio stycken, skrivna mellan 1935 och 1967. Arguedas berättar om indianernas liv, om våldet, grymheten och förtrycket men också om den natur som indianerna fann besjälad. I antologin ingår en av hans första berättelser, Warma Kuyay, från Agua, 1935.

Eva Stenvång