Peru

1909–1967
Ciro Alegría Bazán tillhörde de peruanska författare som intresserade sig mest för ursprungsbefolkningens villkor. Han var inte indian själv utan hade chilenska f...
1911–1969
Bland författare i Peru och andra andinska länder växte på 30-talet sympatin för de förtryckta indianfolken, vars tillvaro de nu försökte lyfta fram i ljuset...
1960– · Mario Alfredo Bellatin Cavigiolo
Mario Bellatin är en författare som är född i Mexico 1960, men växte upp i Peru. 1987 tog han examen vid universitetet i Lima och därefter flyttade han till Kuba dä...
1939–
Författaren växte upp i en överklassfamilj i Lima, där modern var mycket litteraturintresserad och öppnade vägen för sonen till i synnerhet den franska litteraturen...
1960–
Rosella di Paolo, född i Lima, Peru 1960. Har publicerat fyra diktsamlingar och finns representerad i flera peruanska och latinamerikanska antologier, bland annat Cuerpo plural (Pretextos, 2010...
1956–2006
Pilar Dughi är är mångsidig person. Hon är yrkesverksam som pyskiater samtidigt som hon forskar i latinamerikansk litteratur och ägnar sig åt sitt författarskap....
1886–1959
Författaren tillbringade större delen av sitt liv i Europa, på gurnd av en lång rad diplomatiska uppdrag, bl a i Warszawa. Han bodde också ett antal år i Paris och...
1942–1963
Heraud, som kom från Lima, dödades i gerillastrider blott 21 år gammal. Han hann dock uppleva åtskilligt under sin korta levnad, inte minst på grund av sitt politiska...
1897–1967
Bland nyskaparna i Perus litterära 20-tal fanns Alberto Hidalgo, som var starkt inspirerad av futurismen. Det är som poet han blir ihågkommen idag, men han skrev också en hel...
1970–
Född i Lima, Peru 1970. Efter tio diktsamlingar betraktas han som en av de främsta rösterna i sin generation. Har även publicerat flera romaner, bland annat Hotel Lima och El Paso...
1955–
Niño de Guzmán är verksam som författare, journalist och kritiker. Han debuterade 1994 med novellsamlingen Caballos de medianoche, följd av Una mujer no hace un verano (...
1929–1994
Novellisten Ribeiro föddes i Barranco i Lima. Familjen tillhörde medelklassen. Litteraturintresset väcktes tidigt, och när han börjat studera juridik vid universitetet ansl...
1928–1983
Manuel Scorza var en märklig författare såtillvida att han ansåg att det var magiska krafter som styrde hans författarskap snarare än hans egen hjärna. Det...
1921–2004
Javier Sologuren debuterade 1944 med diktsamlingen El morador, följd av Detenimientos (1947). Bland hans senare diktsamlingar kan nämnas Folios de el enamorado y la muerte (1980) och El...
1892–1938
Den peruanske poeten César Vallejo levde ett tämligen kort och olyckligt liv, plågad av svåra identitetsproblem, ekonomisk misär och sjukdomar. Hans tungsinne genomsyrar...
1936– · Jorge Mario Pedro Vargas Llosa
Vargas Llosa tillhör de mest lästa latinamerikanska författarna och är en av de mest produktiva. Det är också en författare som ofta vädrar sina politiska...
1950–
Född i Cañete, Peru 1950. Förutom poet och prosaist är han också författare till en lång rad vetenskapliga och filosofiska verk. Medlem av avantgardiströ...