Bok, skrifter 2011-04-10 Agostinho Neto Rallarros 1983 Angola
Detta är ett urval dikter skrivna mellan 1945 och 1960 av Angolas förste president. Neto var läkare och ledare för befrielserörelsen MPLA, och många av hans dikter skildrar kampen mot den portugisiska kolonialmakten....