Också natten är svart

Översättare:
Poesi Angola

Detta är ett urval dikter skrivna mellan 1945 och 1960 av Angolas förste president. Neto var läkare och ledare för befrielserörelsen MPLA, och många av hans dikter skildrar kampen mot den portugisiska kolonialmakten. De förödmjukelser som befolkningen tvingades utstå, bl.a. i form av kontraktsarbete (ett underbetalt slavarbete som det i praktiken var omöjligt att avböja), och massakern i Sao Tomé skildras på ett behärskat men mycket intensivt språk fjärran från all sentimentalitet. Under den konstlösa ytan finns en djup förtvivlan över kolonialmakternas exploatering och förtryck och en stark solidaritet med de undertryckta, men försoningstanken är aldrig långt borta och många av dikterna talar om en möjlig framtid byggd på frihet, tolerans och broderskap. Åtskilliga av bidragen i samlingen har tonsatts av landsmannen Rui Mingas.

Barbro Norström Ridaeus