Rallarros

Utgivna böcker

Agostinho Neto
Detta är ett urval dikter skrivna mellan 1945 och 1960 av Angolas förste president. Neto var läkare och ledare för befrielserörelsen MPLA, och många av hans dikter...
Otto René Castillo
Ett urval dikter präglade av stor medmänsklighet och en djup kärlek till Guatemala, dess folk och livet självt. Eva Stenvång