Otto René Castillo

* 25 april 1936 i Quetzaltenango, Guatemala † 19 mars 1967 i Zacapa, Guatemala

Det var under sin första period i landsflykt som Otto René Castillo inledde sin litterära bana. På universitetet i San Salvador sammanträffade han med andra litterärt intresserade som liksom han själv studerade juridik, och tillsammans bildade de en litterär universitetscirkel. Förutom Castillo ingick bl a de två salvadoranska författarna Manlio Argueta och Roque Dalton.

Castillo tvingades lämna sitt land 1954, efter det att den folkvalde presidenten Jacobo Arbenz störtats genom en USA-regisserad kupp. De nya militära makthavarna lovade USA att utrota allt som luktade kommunism, och en rad unga vänsterintellektuella tvingades därför ge sig av. Castillo återvände till sitt hemland fyra år senare, men drevs snart åter i landsflykt. Denna gång hamnade han i Leipzig, där han fortsatte sina juridikstudier.

1962, i samband med att den fruktade presidenten Ydigóras störtades, reste Castillo hem igen. Tillsammans med andra radikala studenter startade han en progressiv studenttidning och fick i gång en gruppteaterverksamhet vars syfte var att sprida ett revolutionärt budskap. Det dröjde emellertid inte länge förrän han åter utvisades. Trött på att åter tvingas bida sin tid utanför Guatemala tog sig Castillo till slut in i landet illegalt och anslöt sig till gerillan.

1967 mördades han av militären. Efter en sammandrabbning i Zacapaprovinsen höll han sig gömd i fyra dagar innan han upptäcktes. Tillsammans med en annan gerillasoldat, en kvinna, torterades han i flera dygn innan han brändes till döds levande. Castillos revolutionärt färgade lyrik blev mycket omtyckt i Guatemala, och regimens hat mot honom var därför våldsamt. Efter Castillos död lät man till och med förstöra de pressar som skulle trycka hans sista dikter!

Externa länkar 

Bibliografi – böcker

Ett urval dikter präglade av stor medmänsklighet och en djup kärlek till Guatemala, dess folk och livet självt. Eva Stenvång