Bok, skrifter 2011-04-14 Iransara 2002 Mellanöstern
En samling sagor för alla åldrar nedtecknade från persiskans kerman- och bakhtiari dialekter insamlade och översatta till engelskan i början på 1900-talet av överstelöjtnanten och språkforskaren David...