Bok, skrifter 2011-04-12 Jalal al-Din Rumi Ellerströms 2001 Iran
Vassflöjtens sång är det första försöket att i något mer utförlig form, det rör sig om drygt dikter, tolka Rumi till svenska sedan 1930-talet. Översättaren inleder boken med en kort essä...