Bok, skrifter 2011-04-14 Kamala Markandaya J.A. Lindblads förlag 1956 Indien
Ris och regn är en roman i realistisk anda, som berättas av Rukmini, en kvinna som tolv år gammal gifter sig med en fattig jordarbetare, får flera barn och drabbas av stor fattigdom och många motgångar. Romanen ger...