Ris och regn

Översättare:
Original: Nectar in a sieve (1954)
Romaner Indien

Ris och regn är en roman i realistisk anda, som berättas av Rukmini, en kvinna som tolv år gammal gifter sig med en fattig jordarbetare, får flera barn och drabbas av stor fattigdom och många motgångar. Romanen ger en god inblick i tidens villkor på landsbygden, kvinnans ställning, den fattiges villkor och den begynnande industrialiseringen. Den stora förändringen inträffar det år regnen uteblir och hela familjen så småningom skingras och förlorar allt de äger.

Margareta Petersson