J.A. Lindblads förlag

Utgivna böcker

Kamala Markandaya (Some inner fury, 1955)
Övers.
I Vrede på djupet från 1955 skildras en grupp västinfluerade indier i en anonym indisk stad under andra världskriget. Huvudperson och jagberättare är den unga överklassflickan Mira, som flyttar hem...
Kamala Markandaya (Nectar in a sieve, 1954)
Ris och regn är en roman i realistisk anda, som berättas av Rukmini, en kvinna som tolv år gammal gifter sig med en fattig jordarbetare, får flera barn och drabbas av stor...