Vrede på djupet

Original: Some inner fury (1955)
Romaner Asien

I Vrede på djupet från 1955 skildras en grupp västinfluerade indier i en anonym indisk stad under andra världskriget. Huvudperson och jagberättare är den unga överklassflickan Mira, som flyttar hem till sin bror, när han kommer tillbaka från Storbritannien och så småningom gifter sig med en ung kvinna, helt formad efter de traditionella idealen. Mira däremot börjar ett nytt liv som journalist på en tidning. Hon slits mellan klubblivet med överklassen, kärleksförhållandet till en av broderns brittiska vänner och upplevelsen av det koloniala förtrycket. Det brittiska har en stark attraktionskraft för vänkretsen men Mira har också en fosterbror, som arbetar underjordiskt i befrielsekampen på landsbygden. Att hamna i fängelse hör för honom till vardagen.
Denne broder ser britterna som "en väsensskild ras", helt avskild från landets folk. Han och hans vänner bojkottar allt brittiskt och klär sig i det hemvävda tyg Gandhi uppmanade frihetskämparna att bära. Han anklagas falskt för mord av en missionär och Mira inser att denne är "ett verktyg i den brittiska regeringens hand".
Så väver Markandaya samman en ung kvinnas mognad med en dramatisk period i Indiens historia.
Margareta Petersson