Bok, skrifter 2011-04-13 Doris Lessing Forum 1983 Zimbabwe
The Golden Notebook (1962; Den femte sanningen, 1964) innebar Doris Lessings definitiva genombrott. Romanen har av den framväxande kvinnorörelsen uppfattats som ett pionjärverk och tillhör den handfull böcker som har pr...