Den femte sanningen

Forum 1983
Översättare:
Original: The golden notebook (1962)
Romaner Zimbabwe

The Golden Notebook (1962; Den femte sanningen, 1964) innebar Doris Lessings definitiva genombrott. Romanen har av den framväxande kvinnorörelsen uppfattats som ett pionjärverk och tillhör den handfull böcker som har präglat 1900-talets syn på samlivet mellan män och kvinnor. Den prövade en mera komplex romanform, som åskådliggör hur politiska och känslomässiga konflikter är inflätade i varandra. Stilnivåerna från skilda typer av dokument och erfarenheter blandas: tidningsurklipp, nyhetstelegram, filmer, drömmar och dagböcker. Huvudpersonen Anna Wulf har fem anteckningsböcker i vilka hon skriver ned sina tankar om Afrika, om politiken och kommunistpartiet, om förhållandet till män och erotik, om jungiansk analys och drömbilder. Formens splittring motsvarar huvudpersonens. Det finns inget enda perspektiv ur vilket helheten av hennes livserfarenhet låter sig fångas.

[nobelprize.org]