Bok, skrifter 2019-05-16 Zhang Wei Jinring Publishing House 2019 Kina
Från sagotiden när människor kunde leva tillsammans med djuren och byta gestalt med dem, till nutiden när Kinas landsbygd och hela landet förändras i vild fart - så brett rör den sig denna roman. I centrum...