Bok, skrifter 2011-04-09 1986 Latinamerika
En antologi sammanställd av Sergio Stuparich i samråd med Francisco J Uriz. Urvalet bygger på antologin Uppbrott men har kompletterats, bl a med Gabriel García Márquez (Colombia) Nobelföredrag och följande författare som inte ingick i Uppbrott: José...