Bok, skrifter 2011-04-09 George Lamming Norstedts 1954 Latinamerika
George Lammings första och mest kända bok, med inslag från hans egen uppväxt.Författaren skildrar detaljerat livet i en liten fattig by som dominerar av koloniala strukturer. Eva Stenvång
Bok, skrifter 2011-04-09 Sigtuna bokhandel 1954 Latinamerika
Fem författare finns representerade: Jorge Luis Borges (Argentina), Francisco Coloane (Chile), Eduardo Mallea (Argentina), Manuel Mujica Laínez (Argentina) samt Horacio Quiroga (Uruguay). Korta författarpresentationer i inledningskapitlet. Eva...