Mehseti-khanum Ganjevi

Ganjevi, Mehseti-khanum [Azerbajdzjan]: Till en guldgrävare. En rubaiyat. [Dikt]. Övers av Håkan Sandell och Aytan Yusif. K 2006:4, s 14