Gulê och Sino

Boken Gulê och Sino innehåller en lång kurdisk folksaga, som egentligen består av tre sagor som hänger samman. En av sagorna är Gulê och Sino, som också är den här bokens titel.

Mehmed Emin Bozarslan

Mehmet Emin Bozarslan är född 1935 i Díyarbekré, turkiska delen av Kurdistan. Han kom till Sverige som politisk flykting 1978, sedan han avtjänat flera års fängelsestraff i Turkiet p.g.a. sitt författarskap, bl.a. därför att han gav ut den första ABC-boken på kurdiska i Europa.