Legenden om Aypi

Ingenting är som vanligt i den lilla fiskebyn vid Kaspiska havets kust. Myndigheterna har förbjudit fisket, och folket som i alla tider försörjt sig på det som havet ger ställs inför ett ultimatum när de förväntas överge livet vid havet.

Kobra

En feberaktig saga om de människor som erkände tyrannens rätt att styra över dem.

Ak Welsapar

Ak Welsapar föddes 1956 i den dåvarande sovjetrepubliken Turkmenistan. Han är journalist och poet. Till följd av en rad kritiska reportage om de allvarliga miljöproblemen i landet och kamp för yttrandefrihet  blev han bannlyst och hans böcker brändes på bål.