Granta

1889–

Tidskriften Granta  grundades 1889 och gavs ut av studenter på Cambridge University i England.
Idag ges den ut av Ingrid Rausing i London 2 ggr per år. 

Förutom den brittiska utgåvan, ges den ut i flera andra länder.
Sommaren 2013 kommer den svenska utgåvan ut.