Granta (svenska)

Svenska Granta är en del av ett internationellt nätverk med traditionsrika engelskspråkiga Granta som nav.

Redaktioner finns i Storbritannien, Spanien, Brasilien, Italien, Kina, Portugal, Bulgarien, Turkiet, Finland och Norge. 
Granta är en utåtriktad tidskrift som blandar skönlitteratur och litterära reportage, och alltid sätter berättelsen i centrum. 

Redaktör för den svenska utgåvan är Johanna Haegerström.

Nummer

Listan är inte nödvändigtvis komplett, utan visar bara de nummer i vilka det finns texter som är inlagda på Världslitteratur.se.