Lyrikvännen

1954–

I Lyrikvännen, Sveriges största tidskrift för poesi, har tradition och förnyelse samsats i mer än femtio år. Här möts debutanter och giganter från Sverige och världen.

I mer än ett halvt sekel har tidskriften funnits i Stockholm, på olika adresser och i olika redaktörers händer. Men från och med 1 december 2006 är Lyrikvännen bosatt på Fredsgatan i Lund, hos ellerströms förlag. Vi är fem redaktörer, allt från femtiotalister till åttiotalister om man avser födelseår, vilket innebär breda intressen och en ansenlig samlad erfarenhet.
Lyrikvännen har funnits sedan 1954 och utkommer med sex nummer per år.
Läs mer på lyrikvannen.se

 

Nummer

Listan är inte nödvändigtvis komplett, utan visar bara de nummer i vilka det finns texter som är inlagda på Världslitteratur.se.