Almqvist & Wiksell

Utgivna böcker

Övers.
Sagoberätterskans (Scheherezade) egen saga står som en försiktig inledning till fjorton sagor som bygger på Anna Wahlenbergs välkända bearbetningar för Barnbiblioteket Saga från 1899. Den börjar med...