Föreningen Böcker till Hanoi

Utgivna böcker

Tam Cám 1973
Vu Ngoc Phan
Övers.
Det i asiatiska sagoländerna mycket älskade "Askunge-motivet" i en ursprunglig form. Britt Isaksson