Studiefrämjandet

Utgivna böcker

N'Denian Kebba Landing Sonko
Övers.
16 berättelser från Gambiaom djur och natur, fabler och skapelseberättelser.Alla har en kort inledning som sätter in dem i ett sammanhang. Mycket intressanta är "Ber...