Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag

Utgivna böcker

Vi sex 1947
Senhora Leandro Dupré (Eramos seis, 1947)
Romanen handlar om en kvinna ur den lägre medelklassen ochhennes liv som maka och mor, som till stor del går ut på attklara den dagliga överlevnaden. Hon har fyra barn och blir...