Adua

Adua är en roman som sätter migration, rasism, tillhörighet och identitetsfrågor på sin spets.

Bravo, Zan Angelo - en Commedia dellArte-berättelse

När Niki Daly efter Sydafrikas demokratiska val 1992 för första gången kom till Italien blev han förälskad i Venedig och folklig Commedia dell'Arte-teater och gjorde så småningom bilderboken Zan Angelo, där 1700-talets Venedig får stor plats.

Förtrollerskan från Florens

Till Akbar den Stores hov i 1500-talets Indien kommer en ung man som säger sig vara sändebud från jungfrudrottningen Elisabeth av England. Men är denne Mogor dell'Amore egentligen en bedragare eller rentav en okänd släkting till Stormogulen själv?

Den engelske patienten

I andra världskrigets slutskede möts tre män och en kvinna i ett norditalienskt kloster. En av dem är en svårt brännskadad engelsman, en annan den kanadensiska sköterska som vårdar honom, en tredje en gammal vän till henne, en fjärde en ung sikh som arbetar som minröjare.

Den blinda ängeln: en roman om maffian

Ben Jelloun återskapar den atmosfär av rädsla som är förhärskande hos människor som blir utsatta för den organiserade brottsligheten. Men han skriver lika mycket om den italienska söderns romantik, dess drömmar, myter och dess förföriska kvinnor.

Förlagsinformation

De fattigas hus

En marockansk universitetslärare och författare får en inbjudan att resa till Neapel. Det passar honom bra, inspirationen tryter och han längtar bort.