Den engelske patienten

Översättare:
Original: The English patient (1992)
Romaner Sri Lanka, Kanada

I andra världskrigets slutskede möts tre män och en kvinna i ett norditalienskt kloster. En av dem är en svårt brännskadad engelsman, en annan den kanadensiska sköterska som vårdar honom, en tredje en gammal vän till henne, en fjärde en ung sikh som arbetar som minröjare. De fyra berättar för varandra, och på en såväl lyrisk som dramatisk prosa korsar berättelserna och tidsplanen varandra. Den största gåtan utgörs av "den engelske patienten", den brännskadade mannen med ett förflutet som ökenforskare och en dramatisk kärlekshistoria att berätta.

Anders Sjöbohm