Erotiskt skrivande för ensamma änkor

Nikki har ägnat större delen av sitt liv åt att distansera sig från det traditionella sikhiska samfund där hon vuxit upp, i västra London.

Den engelske patienten

I andra världskrigets slutskede möts tre män och en kvinna i ett norditalienskt kloster. En av dem är en svårt brännskadad engelsman, en annan den kanadensiska sköterska som vårdar honom, en tredje en gammal vän till henne, en fjärde en ung sikh som arbetar som minröjare.