Segrarens krans

Berättelsen följer den blivande nationalistledaren Udomo från exilen i England till självständigheten i det fiktiva landet Panafrica.